User Tools

Site Tools


Sidebar

Menu

Vojenská služba v RU armádě

Rakousko-uherská armáda

Státní správa

1914-1918

RU armáda na frontách Velké války

Jednotky RU armády z Československa

Češi a Slováci ve spojeneckých armádách

Výzbroj a výstroj

Mapy

Statistika

Statistické údaje - České země a Slovensko

Statistické údaje - celkové

Prameny

Prameny

Odkazy

Osobnosti

Vojenské pokrmy

Námořnictvo

bojova_cesta_kuldstir_31

k.u. LdstIR 31

(101. domobranecká pěší brigáda)

1914

srpen-říjen v týlu 1. armády (I. sboru)

1915

leden u XVIII. sboru, pak pravděpodobně zánik

1916

(od začátku roku 1916 se vyskytuje jeden prapor v 209. domobranecké pěší brigádě, na konci srpna 1916 v 211. domobranecké pěší brigádě)

1917

1918

(od června 1918 se vyskytuje jeden prapor v 93. pěší brigádě, v říjnu 1918 v 162. domobranecké pěší brigádě)

bojova_cesta_kuldstir_31.txt · Last modified: 2020/05/19 19:00 by signumbelli1914