User Tools

Site Tools


Sidebar

Menu

Vojenská služba v RU armádě

Rakousko-uherská armáda

Státní správa

1914-1918

RU armáda na frontách Velké války

Jednotky RU armády z Československa

Češi a Slováci ve spojeneckých armádách

Výzbroj a výstroj

Mapy

Statistika

Statistické údaje - České země a Slovensko

Statistické údaje - celkové

Prameny

Prameny

Odkazy

Osobnosti

Vojenské pokrmy

Námořnictvo

bojova_cesta_lir_31

LIR 31

(46. zeměbranecká pěší divize, ruské bojiště)

1914

23.-25.8. bitva u Kraśniku
26.8.-10.9. boje pod Lublinem
11.-25.9. ústup na Nidu
1.-6.10. postup po severním břehu Visly
22.-26.10. bitva u Ivanogorodu
27.-30.10. ústup na Opatówku
31.10.-2.11. boje na Opatówce
16.-25.11. boje u Krakówa
15.-18.12. pronásledování po bitvě u Limanowe
20.-31.12. boje na Nidě

1915

leden-duben poziční boje na Nidě
2.-8.5. zahájení postupu po bitvě u Gorlic
11.-15.5. postup po severním břehu Visly
15.-22.5. bitva u Opatówa
29.6.-2.7. boje u Tarlówa

(3.-8.7. přesun ke Lvovu)

15.-18.7. boje u Sokalu
19.7.-4.8. boje na Bugu
poziční boje na Bugu
26.8.-13.9. ofenziva na Volyni

(15.-16.9. přesun ke 2. armádě, 19.9. však návrat k 1. armádě)

říjen-květen statická fronta na Ikwě

1916

4.-15.6. Brusilovova ofenziva - průlom na Volyni
17.-19.6. boje u Ostrówa
22.-24.6. boje na Plaszewce, ústup na Styr
20.-21.7. bitva u Berestečka
od srpna statická fronta na Styru

1917

statická fronta na Styru

1918

(březen přesun na italskou frontu)

15.-25.6. bitva na Piavě
bojova_cesta_lir_31.txt · Last modified: 2020/03/22 12:26 by signumbelli1914