User Tools

Site Tools


Sidebar

Menu

Vojenská služba v RU armádě

Rakousko-uherská armáda

Státní správa

1914-1918

RU armáda na frontách Velké války

Jednotky RU armády z Československa

Češi a Slováci ve spojeneckých armádách

Výzbroj a výstroj

Mapy

Statistika

Statistické údaje - České země a Slovensko

Statistické údaje - celkové

Prameny

Prameny

Odkazy

Osobnosti

Vojenské pokrmy

Námořnictvo

bojova_cesta_lir_38

LIR 38

Pluk vznikl těsně před válkou a po mobilizaci nebyl jako samostatná jednotka postaven; muži, kteří do něj měli rukovat, sloužili v původních plucích, kam spadali podle bydliště před jeho vytvořením (tedy LIR 6, LIR 8 a LIR 7).

bojova_cesta_lir_38.txt · Last modified: 2020/03/22 14:24 by signumbelli1914