User Tools

Site Tools


rakouske_sily_na_pocatku_valky_se_srbskem_po_zmene_planu

Rakouské síly na počátku války se Srbskem po změně plánu

(OULK - příloha 7)

Původní rozestavení rakouských sil bylo rozhodnutím ze 4.8. upraveno především přidáním celého VIII. sboru (krom toho byla ponechána 6. armádě i 40. honvédská divize a z podřízenosti 2. armádě vyjmuta 7. divize). Sestava od jihu k severu tedy vypadala takto (jednotky, které byly určeny k permanentnímu nasazení na Balkáně, jsou zvýrazněny; ostatní měly od 18. srpna zahájit transport na ruské bojiště a mohly být velením na balkánské frontě používány pouze k místním operacím před tímto datem):

6. armáda:

  • XVI. sbor - 47 ID, 18 ID
  • XV. sbor - 1 ID, 48 ID
  • záloha - 40 HID

(pozn.: armáda se skládala prakticky z horských brigád)

5. armáda:

  • XIII. sbor - 42 HID, 36 ID, 1/2 7 ID
  • VIII. sbor - 21 LID, 9 ID

Přímo podřízená vrchnímu velení balkánských sil:

  • 1/2 7 ID (na severní srbské hranici u Bělehradu)

2. armáda:

  • IX. sbor - 29 ID
  • IV. sbor - 31 ID, 32 ID
  • VII. sbor - 17 ID, 34 ID
  • záloha - 23 HID (pův VII. sbor)
rakouske_sily_na_pocatku_valky_se_srbskem_po_zmene_planu.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 by 127.0.0.1