User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ir_103

IR 103

(vznikl při reformě na konci roku 1917 z I/63, V/63 a III/85; 59. pěší divize, italská fronta)

1918

březen-květen okupace Ukrajiny
od května posádkou na Ukrajině

(od října? v 5. pěší divizi)

30.-31.10. krize skupiny Krobatin
1.-2.11. italský průlom na Planině Sedmi obcí
3.-4.11. ústup do údolí Fleims
bojova_cesta_ir_103.txt · Last modified: 2020/05/07 09:04 by signumbelli1914