User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ir_85

IR 85 - pluk (I., II. a IV. prapor)

1914

(27. pěší divize, ruská fronta)

26.8.-2.9. bitva u Komarówa
6.-11.9. bitva u Ravy Ruské
12.-25.9. ústup na Białou
4.-11.10. postup zpět na San
14.-23.10. boje na Sanu
16.-30.11. boje u Krakowa

(3.-12.12. přesun k Siradzi-Piotrkowu)

15.-18.12. pronásledování ruských armád po bitvě u Lianowe (severní břeh Visly)
19.-31.12. boje u Tomaszowa

1915

(na počátku února přesun do Karpat)

27.2.-20.3. druhá ofenziva v Karpatech
20.3.-31.3. Velikonoční ofenziva v Karpatech
duben statická fronta v Karpatech
9.-10.5. bitva u Sanoku
11.-12.5. pronásledování
15.5.-4.6. boje u Przemyślu
12.-15.6. bitva u Moscisk-Lubaczowa
16.-19.6. bitva u Grodku-Magierowa
23.-28.6. bitva u Bukaczowce-Bobrky
29.6.-2.7. bitva na Gnilé Lipě
2.-5.7. pronásledování na Zlotou Lipu
26.8.-6.9. ofenziva ve východní Haliči
6.-12.9. bitva na Serethu
13.-17.9. boje u Borszczewky
13.-24.9. ruská protiofenziva na Luck
21.10. boj u Lopuszna
od října statické pozice poblíž Brodů

1916

7.7. boj u Leduhowa
28.7.-3.8. bitva u Brodů
18.-27.8. boje ve východní Haliči
30.8.-polovina října ruské podzimní ofenziva

1917

celý rok statické pozice u Brodů

1918

(v březnu přesun do jižního Tyrolska, italská fronta)

15.-19.6. bitva na Planině Sedmi obcí a Monte Grappa
24.6.-15.7. italské protiútoky
červenec boje u Asiaga
24.10. boj jižně od Asiaga

(divize se na konci října vzbouřila)

IR 85 - odloučený prapor (III. prapor)

(7. horská brigáda, srbská fronta)

1914

21.-21.8. boj u Visegradu
6.9.-4.10. boje na Drině
24.10.-15.11. ofenziva na Valjevo
16.-28.11. bitva na Kolubaře a Ljigu
29.11.-15.12. porážka v Srbsku a vyklizení země

1915

do května nečinná fronta na Sávě

(květen přesun na Soču, italská fronta)

23.5.-4.6. rozvinutí a první boje v Přímoří
12.-20.8., 4.-5.9. a 23.10. boje u Tolminu

1916

18.3. boj u Ciginj

(v 8. horské brigádě, konec března přesun do Tyrolska)

15.-26.5. bitva u Folgaria-Lavarone
27.5.-16.6. bitva u Asiaga-Arsiera
16.6.-24.7. italská protiofenziva na Planině Sedmi obcí

(8.-10.8. přesun na sočskou frontu)

8.-16.8. konec šesté bitvy na Soči

(začátek října přesun do Transylvánie, rumunské bojiště)

do 9.10. vyhnání rumunských sil z Transylvánie
14.10.-23.11. průlom přes průsmyky u Brašova
26.11.-6.12. postup do Malého Valašska
7.-4.12. pronásledování k Buzeu
22.-28.12. bitva u Romnicu-Sarat

1917

(přesun do sektoru Haromszek)

14.-17.1. a 29.1. boje v údolí Casinu

(od jara v 4. horské brigádě)

12.5.-5.6. desátá bitva na Soči
18.8.-13.9. jedenáctá bitva na Soči
24.-27.10. průlom u Caporetta
28.10.-1.11. postup na Tagliamento
5.-10.11. pronásledování na Piavu

(od konce roku 1917 součástí nového 103. pěšího pluku)

bojova_cesta_ir_85.txt · Last modified: 2020/05/07 07:40 by signumbelli1914