User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ir_126

IR 126

(vznikl při reformě na konci roku 1917 z IV/12, IV/19 a IV/26; 60. pěší divize, italská fronta)

1918

15.-19.6. bitva na Planině Sedmi obcí
23.10. boj severně od Col de Rosso
30.-31.10. krize skupiny Krobatin
1.-2.11. italský průlom na Planině Sedmi obcí

(zbytky divize padly do italského zajetí)

bojova_cesta_ir_126.txt · Last modified: 2020/05/07 08:42 by signumbelli1914